Green Week 2024!!!

Rozsądne zarządzanie zasobami wodnymi.

W ostatnich latach mieszkańcy różnych kontynentów muszą stawiać czoła gwałtownym zjawiskom atmosferycznym, takich jak susze i powodzie. Europa również zmaga się z coraz większymi wyzwaniami związanymi z niewłaściwą gospodarką wodną. Presja na zasoby wodne nie wynika jedynie ze skutków zmian klimatu, ale przede wszystkim z błędnego zarządzania tym cennym zasobem.

Zielony Tydzień UE 2024 stanowi część szerokiej kampanii informacyjno-edukacyjnej poświęconej tematyce wyzwań związanych z gospodarką wodną. Celem jest zwiększenie świadomości i pobudzenie dyskusji na tematy przyszłości wody w UE. Dlatego temat tegorocznej edycji brzmi: W kierunku Europy odpornej na kryzys wodny (Towards a water resilient Europe).

Tegoroczna edycja Green Week poświęcona jest kwestiom związanym z ochroną wód, a także problemom związanym zarówno z ich niedoborem, jak i nadmiarem. Lokalne susze oraz powodzie i powodzie błyskawiczne stanowią istotne wyzwania, przed którymi stoimy. Dlatego też Małopolska skupia się na tematyce wody jako kluczowym elemencie dbałości o nasz klimat i środowisko– mówi Wicemarszałek województwa Józef Gawron.

Od 29 maja do 1 września br. w całej Unii Europejskiej odbędą się wydarzenia partnerskie organizowane przez szkoły, uniwersytety, stowarzyszenia, organizacje ekologiczne i agencje rządowe. W Małopolsce, Zielony Tydzień odbędzie się w dniach 3-7 czerwca br. W ramach tego wydarzenia zapraszamy doradców ds. klimatu i środowiska oraz ekodoradców do zorganizowania lekcji w szkołach oraz lokalnych wydarzeń na temat konieczności oszczędzania wody. Dodatkowo, w trakcie tego tygodnia odbywać się będą również lekcje online dla uczniów szkół średnich (3, 5, 6 czerwca br.) oraz regionalna konferencja dla jednostek samorządu terytorialnego pt. „Aqua in Futurum: Innowacje i Strategie dla Zrównoważonego Świata Wodnego (7 czerwca br.). Szczegóły oraz oficjalne zaproszenie na konferencję regionalną zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Włączając się do wydarzenia możemy razem wzmocnić nasze działania na rzecz ochrony środowiska i zachęcić mieszkańców do podejmowania świadomych wyborów na rzecz oszczędzania wody. Świętowanie zielonego tygodnia, to dobry impuls do zmian codziennych nawyków na bardziej ekologiczne i odpowiedzialne.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu z panem Marcinem Zdanowkim (marcin.zdanowski@umwm.malopolska.pl lub też na telefon: 12 39 74 454).

Skip to content