XVI Zjazd Szkolnych Kół Caritas w Starym Sączu: Wyraz Wdzięczności za Całoroczne Zaangażowanie

Stary Sącz, jedno z ważniejszych miejsc na mapie duchowej Polski, gościł w tym roku XVI Zjazd Szkolnych Kół Caritas (SKC). Wydarzenie to miało szczególny charakter, gdyż organizowane było z okazji 25. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w tym mieście. Było to wyjątkowe spotkanie, które stanowiło wyraz wdzięczności dla członków Szkolnych i Przedszkolnych Kół Caritas za ich całoroczne zaangażowanie w działalność wolontariacką.

Pierwsze w diecezji tarnowskiej Szkolne Koło Caritas powstało w 2006 roku. Od 2007 roku, co roku w czerwcu, dzieci i młodzież spotykają się na kolejnych Zjazdach, które odbywają się w rocznicę beatyfikacji Karoliny Kózkówny – patronki SKC Diecezji Tarnowskiej. Zjazdy te organizowane są co roku w różnych parafiach diecezji, a w okrągłe rocznice beatyfikacji Karoliny spotkania odbywają się w Zabawie, gdzie znajduje się jej sanktuarium.

Tegoroczny zjazd w Starym Sączu pierwotnie miał się odbyć przy starosądeckim ołtarzu papieskim, jednak z powodu prognozowanych opadów deszczu został przeniesiony do kościoła Miłosierdzia Bożego. Mimo zmiany miejsca, uroczystość zachowała swój podniosły charakter. W centralnym punkcie wydarzenia odbyła się uroczysta Msza święta pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Bogusława Leszczyńskiego. W swojej homilii biskup podkreślił znaczenie wolontariatu oraz rolę młodzieży w budowaniu wspólnoty opartej na miłości i miłosierdziu.

W Zjeździe uczestniczyli nie tylko członkowie SKC, ale również ich opiekunowie, nauczyciele i rodzice, którzy na co dzień wspierają działalność kół Caritas. W trakcie spotkania nie zabrakło wspólnej modlitwy, śpiewów oraz licznych atrakcji przygotowanych specjalnie dla młodych wolontariuszy. Było to także doskonałe forum do wymiany doświadczeń oraz integracji młodzieży z różnych części diecezji.

XVI Zjazd Szkolnych Kół Caritas w Starym Sączu był nie tylko uroczystym podsumowaniem całorocznej pracy wolontariackiej, ale także przypomnieniem o ważnych wartościach, które przyświecają działalności Caritas. W duchu św. Jana Pawła II oraz błogosławionej Karoliny Kózkówny, młodzi wolontariusze pokazali, że potrafią angażować się w pomoc bliźnim z pełnym zaangażowaniem i otwartym sercem.

Dzięki takim inicjatywom jak zjazdy SKC, młodzież ma okazję nie tylko rozwijać swoje umiejętności i poszerzać horyzonty, ale przede wszystkim kształtować w sobie postawy empatii i bezinteresownej pomocy innym. Wydarzenie to pozostanie na długo w pamięci jego uczestników, inspirując ich do dalszej działalności na rzecz potrzebujących.

Skip to content