Na Węgrzech odsłonięto tablicę pamiątkową z okazji kanonizacji św. Kingi.

29 czerwca br. członkowie Stowarzyszenia św. Kingi ze Starego Sącza wraz z pielgrzymami, w ramach obchodów jubileuszowego roku działalności Stowarzyszenia, uczestniczyli w uroczystościach z okazji 25. rocznicy odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej kanonizację św. Kingi. Tablica ta, ufundowana przez Stowarzyszenie, została poświęcona przez Papieża Jana Pawła II podczas uroczystości kanonizacyjnych w Starym Sączu.

Uroczysta Msza Święta odbyła się w Bazylice w Esztergom i zgromadziła liczne grono uczestników. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Budapeszcie, władze miasta Esztergom, delegacje Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha oraz Samorządu Narodowości Polskiej w Esztergom.

Po zakończonej Mszy Świętej poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą, oddając w ten sposób hołd św. Kindze. Uroczystość zwieńczyło spotkanie uczestników, podczas którego mieli okazję do wspólnej refleksji i wymiany doświadczeń związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz duchowym dziedzictwem św. Kingi.

To wyjątkowe wydarzenie stanowiło ważny moment w kalendarzu jubileuszowych obchodów Stowarzyszenia św. Kingi, przypominając o znaczeniu i wpływie św. Kingi na duchowe życie wiernych zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech.

Skip to content