Symboliczne wbicie łopaty pod inwestycję realizowaną przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Małopolska

W Starym Sączu rozpoczęto realizację inwestycji mieszkaniowej dzięki Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM). Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma REMAR.

Powstają tutaj mieszkania na wynajem o umiarkowanym czynszu, co jest efektem współpracy między rządem, gminą oraz społecznymi inwestycjami mieszkaniowymi.

To działanie jest możliwe dzięki dużym dotacjom rządowym, społecznym inwestycjom mieszkaniowym, a także dzięki temu, że rada miejska poprzedniej kadencji, wspierana przez obecną radę, zdecydowała o przystąpieniu gminy Stary Sącz do tej spółki” – mówił Jacek Lelek, Burmistrz Starego Sącza.

Działalność SIM opiera się na ścisłej współpracy z gminą. Celem jest stworzenie atrakcyjnej oferty mieszkaniowej dla lokalnej społeczności, wykorzystując finansowanie w ramach programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego. SIM Małopolska działa jako podmiot “not for profit”, co pozwala na oferowanie przystępnych cenowo mieszkań na wynajem. Skarb Państwa oraz samorządy jako udziałowcy gwarantują realizację celów statutowych SIM.

Powstanie 104 lokale mieszkaniowe o zróżnicowanym metrażu (31-72 m²), z umiarkowanym czynszem. Bloki powstają na pięknym terenie, który ze względu na strefę ochrony wód rzeki Dunajec, zawsze będzie terenem spacerowym, zielonym i rekreacyjnym. Lokalizacja zaledwie kilometr od centrum Starego Sącza, w pobliżu kościoła, sklepów, przedszkola oraz szkoły, sprawia, że miejsce to jest bardzo atrakcyjne dla mieszkańców. Zgodnie ze strategią gminy Stary Sącz, obszar ten będzie rozwijał się, realizując nie tylko inwestycje mieszkaniowe, ale także budownictwo komercyjne.

To jest przykład na to, że współpraca popłaca, razem można więcej, łącząc siły rządu, gminy oraz mieszkańców.” – mówił Jacek Lelek, Burmistrz Starego Sącza.

Budownictwo jest przeznaczone dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale posiadają zdolność czynszową, czyli stać ich na opłacenie czynszu. Podstawowe kryteria do ubiegania się o takie mieszkanie to dochód na członka rodziny oraz brak posiadania lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której realizowana jest inwestycja. Priorytet mają mieszkańcy gminy Stary Sącz, rodziny z dziećmi, osoby starsze oraz osoby pracujące w gminie.

W pierwszym naborze, który odbył się prawie dwa lata temu, wpłynęło ponad 130 wniosków. Jednak część osób spełniających kryteria zrezygnowała, być może korzystając z innych programów. Obecnie dostępnych jest około 50 wolnych mieszkań. W związku z tym informujemy o rozpoczęciu kolejnego procesu rekrutacji, który będzie trwał od 15 lipca do 16 września.

Prezes spółki Michał Lysy podkreśla, że jest to najem instytucjonalny, czyli bardzo bezpieczny.

Tylko nieuregulowanie czynszu może być powodem do eksmisji. Ponadto prawnie zagwarantowana jest możliwość dziedziczenia mieszkania. Możliwe jest również dojście do własności ale będzie ono możliwe po tym jak spółka spłaci kredyt zaciągnięty na realizację inwestycji – dodaje.

Oprócz opłaty czynszu mieszkańcy zobowiązani są do kupienia tzw. własnej cegiełki. Tym samym uczestniczą oni w finansowaniu 15% partycypacji budowy co daje koszt około 1 tysiąca złotych do m2 każdego mieszkania. Partycypacja ta jest zwracana w przypadku rezygnacji z najmu lub jest zaliczana na poczet późniejszego wykupu.

Według obecnych szacunków pierwsi mieszkańcy będą mogli wprowadzić się do wyposażonych bloków już w pierwszym kwartale 2026 roku.

W wydarzeniu udział wzięli: Michał Lysy, Prezes Zarządu Spółki SIM Małopolska Sp. z o.o. – inwestor, Jacek Lelek, Burmistrz Starego Sącza, Zastępca Burmistrza Kazimierz Gizicki, Daniel Janeczko, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki SIM Małopolska, Marcin Golonka, Prezes Spółki Remar Budownictwo – wykonawca inwestycji, Andrzej Stawiarski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu, radni Rady Miejskiej oraz przedstawiciele mediów.

Skip to content