Pannonica: dpowiedzialność leży nam na sercu

Pannonica Festival jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na Sądecczyźnie i w Małopolsce jest jednym w z inicjatorów i sygnatariuszy inicjatywy “Odpowiedzialne Festiwale”.
W dniach 8-9 lutego z całej Polski do Chutoru Gorajec przyjechali organizatorzy festiwali, a także przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych, samorządowych i grup nieformalnych. W wyniku dwudniowych warsztatów opracowano zbiór ogólnych zasad i dobrych praktyk dotyczących ekologii i kontaktów ze społecznością, którymi warto kierować się przy planowaniu wydarzeń, czyli Kodeks Odpowiedzialnych Festiwali.

Wśród uczestników spotkania znalazły się różnego rodzaju inicjatywy: począwszy od dużych festiwali, które przyciągają kilkanaście tysięcy uczestników jak Cieszanów Rock Festiwal czy Pannonica Festival, przez wydarzenia średniej wielkości, do których należy np. Festiwal Folkowisko, po kameralne wydarzenia/spotkania jak Festiwal Wędrowiec .

W czasie spotkania podkreślano potrzebę budowania i promowania odpowiedzialnych relacji ze środowiskiem, społecznością festiwalową oraz z sąsiadami. W wyniku prac, powstał dokument, który “jest drogowskazem dla twórców wydarzeń, jakimi są organizatorzy jak i cała festiwalowa społeczność”. Pomysłodawcy liczą, że dzięki tej deklaracji będą mogli się rozwijać w sposób zrównoważony, doskonalić, a także wzajemnie inspirować.

Wśród nas inicjatorów kodeksu, dominują organizatorzy imprez o tematyce z pogranicza folku, kultury tradycyjnej i ekologii, głównie rezydujące na wschodzie Polski: to wydarzenia, które odbywają się często w małych miejscowościach, zmieniając ich codzienny rytm życia, zauważalnie wpływając przez to na otoczenie. Organizatorzy takich wydarzeń są szczególnie wyczuleni na dbałość o środowisko oraz relacje z sąsiadami i ich potrzeby – mówi Maciej Piotrowski ze Stowarzyszenia Folkowisko, jeden z inicjatorów spotkania.

Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu oparto na czterech filarach.

1. Relacje z sąsiadami. Podkreślono w nim świadomość oddziaływania wydarzeń/festiwali na lokalną społeczność oraz potrzebę wspierania jej, a także promocję miejscowej kultury i tradycji.

2. Troska o środowisko naturalne. Zwraca on uwagę m.in. na segregację odpadów, zmniejszenie ilości zużywanej wody, wspólne przejazdy, a także edukację ekologiczną.

3. Relacje z uczestnikami. Inicjatorzy kodeksu podkreślają istotę przejrzystej komunikacji festiwalowych zasad oraz angażowania uczestników w odpowiedzialne współtworzenie wydarzeń.

4. Współpraca festiwali. Organizacje planują, że – dla osiągniecia swoich celów – będą wymieniać się zasobami oraz dzielić rozwiązaniami i doświadczeniami.

Liczymy, że dzięki tej inicjatywie będziemy mogli się rozwijać w sposób zrównoważony, doskonalić, a także wzajemnie inspirować – podkreśla Wojciech Knapik dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu i pomysłodawca i organziator Panonniki. – Chcemy rozpowszechnić wiedzę na temat Kodeksu Odpowiedzialnego Festiwalu, który został opracowany z naszym udziałem. Jesteśmy jednym z pierwszych festiwali w Polsce, który zapowiedział jego wdrażanie. Chcemy być festiwalem odpowiedzialnym i chcemy edukować swoją publiczność na czym polega zrównoważony rozwój festiwali i jego harmonijne współistnienie z otoczeniem.

Więcej o inicjatywie:
Facebook: https://www.facebook.com/odpowiedzialnefestiwale
WWW: odpowiedzialnefestiwale.pl
Kontakt mailowy: odpowiedzialnefestiwale@gmail.com

Skip to content