Zgłoś kandydata do Odznaki Honorowej Zasłużony dla Starego Sącza

Mieszkańcy gminy mogą zgłaszać swoich faworytów (osoby lub instytucje) szczególnie ich zdaniem zasłużonych dla Starego Sącza. Wystarczy zebrać 50 podpisów.

W 2018 r. Rada Miejska w Starym Sączu podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Starego Sącza i Medalu Honorowego Starego Sącza, a także ustalenia ich wzorów oraz zasad i trybu nadawania osobom i instytucjom, które w sposób wyjątkowy przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Gminy Stary Sącz.

Przypominamy, że odznakę można przyznać osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej za działalność samorządową, społeczną, edukacyjną, naukową, kulturalną, gospodarczą, sportową, na rzecz ochrony zdrowia i promocyjną. Inicjatywa wnioskodawcza przysługuje nie tylko burmistrzowi, radnym, radom sołeckim, i zarządom osiedli, ale wszystkim mieszkańcom. Wystarczy zebrać grupę co najmniej 50 mieszkańców gminy Stary Sącz, mających pełną zdolność do czynności prawnych.

Wnioski można składać do 4 czerwca 2021 r.

Uchwała XLVIII_766_2018
Wniosek- odznaka honorowa

Odznaki honorowe zostaną wręczone w lipcu na uroczystym posiedzeniu Rady Miejskiej w Starym Sączu  zwołanej z okazji Święta Miasta.

Skip to content