Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego rozstrzygniętego 31 maja 2021 roku

Działając na podstawie art. 15 ust. 2g, ust. 2h, ust. 2i oraz ust. 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

LpNazwa oferentaNazwa zadaniaWysokość przyznanej dotacji
1Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Sączu“Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu”9 000,00 zł
2Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu“Stary Sącz – wakacyjny kierunek morze”18 000,00 zł
3Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic“Kreatywne wakacje”3 000,00 zł
  RAZEM:  30 000,00 zł  

Zatwierdzam wyniki konkursu:

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA

mgr Jacek Lelek

Stary Sącz, dnia 04.06.2021 r.

Skip to content