“Kapliczka kurierów” do remontu

Sejmik Województwa pozytywnie odniósł się do naszego wniosku o dofinansowanie remontu “kapliczki przy gościńcu” w Mostkach. Tę urokliwą kapliczkę wykorzystywali jako punkt kontaktowy słynni sądeccy kurierzy podczas II wojny światowej. Dotacja to 8 tys. zł

Stosowną uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów stanowiących miejsca pamięci narodowej i martyrologii, będących dziedzictwem narodowym położonym na obszarze województwa małopolskiego – w ramach konkursu pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii” Sejmik Województwa Małopolskiego podjął 5 lipca.

Skip to content