Polsko-węgierskie rozmowy

Dzisiaj swoją pierwszą oficjalną wizytę w Starym Sączu złożył Konsul Generalny Węgier w Krakowie dr Tibor Gerencsér. Było to pierwsza wizyta konsula w Starym Sączu, choć swoją misję w Krakowie rozpoczął we wrześniu 2020 roku. Tibor Gerencsér zastąpił na stanowisku, konsul Adrienne Körmendy, która była częstym gościem w Starym Sączu. Wcześniejszą wizytę w grodzie św. Kingi uniemożliwiała pandemia.

Tibor Gerencsér jest wykształcenia historykiem, wykładowcą na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Eötvös Lórand w Budapeszcie. Kładzie nacisk na zacieśnienie relacji między młodymi Węgrami i Polakami. W planach konsula Gerencséra są różne projekty nawiązujące do wspólnej historii. Będzie służył także wsparciem w relacjach z zaprzyjaźnionymi miastami węgierskimi – Keszthely i Dunakeszi.

Burmistrz zapewnił konsula o gotowości współpracy, choć niepewność sytuacji epidemiologicznej utrudnia planowanie wspólnych inicjatyw. Pomysłów na wspólne starosądecko-węgierskie projekty nie brakuje, ale oczywiście wydarzenia on-line nie mogą zastąpić prawdziwych spotkań i rozmów.

Tymczasem już dziś zapraszamy na wystawę „Za wolność i sprawiedliwość. Powstanie kuruców Emeryka Thökölyego” zrealizowaną w ramach Węgiersko-Polskiego Programu Współpracy Pozarządowe, którą w Starym Sączu będzie można obejrzeć we wrześniu i na początku października. Otwarcie wystawy dzisiaj o godz. godz. 16.30 w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.

Skip to content