Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza

W związku z pomyłką polegającą na wyłożeniu do wglądu publicznego niewłaściwej wersji tekstu zmiany planu „Przysietnica” zawiadamiam, iż termin wyłożenia ww. zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaje przedłużony do dnia 21 października 2021 r., a termin składania uwag do ww. dokumentów do dnia 5 listopada
2021 r.

BIP

Skip to content