10 odcinków dróg do remontu

Ogłosiliśmy przetargi na modernizację 10 odcinków (w sumie 2,2 km) dróg. Remont czeka drogi w Starym Sączu, Barcicach, Przysietnicy, Gaboniu Praczce, Myślcu, Łazach Biegonickich, Woli Kroguleckiej, Moszczenicy Wyżnej i Moszczenicy Niżnej.

1.Remont drogi gminnej nr 294263K “Łazy Biegonickie – Żeleźnikowa w Gaju” w km 0+000 – 0+345 w Łazach Biegonickich. Długość remontowanego odcinka drogi 345 m.b.

2.Remont drogi wewnętrznej „Do Stawiarskich” w km 0+000 – 0+200 w m. Myślec. Długość remontowanego odcinka drogi 200 m.b.

3. Remont drogi gminnej „Na Bahnatę” w km 0+452– 0+575 w m. Gaboń. Długość remontowanego odcinka drogi 123 m.b..

4.Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Przysietnica „Na Pieniężne k/Olszowskiego” dz. ew. nr 499 w Przysietnicy w km 0+170 – 0+230 oraz drogi wewnętrznej „Przysietnica – Osiedle Jurczaki” dz. ew. nr 172 w Przysietnicy w km 0+135 – 0+165. Długość remontowanych odcinków dróg 90 m.b.

5.Remont odcinka drogi wewnętrznej „Barcice – Skrajnia” na odcinku dł. 130 m.b.

6. Remont drogi wewnętrznej „Do Sikońskich” w km 0+570 – 0+750 w m. Moszczenica Wyżna. Długość remontowanego odcinka drogi 180 m.b.

7. Modernizacja drogi wewnętrznej Moszczenica Niżna – Za Potokiem w km od 0+000 do km 0+126. Długość remontowanego odcinka drogi 125 m.b.

8. Modernizacja drogi wewnętrznej Stary Sącz Pasy Leśne w km od 0+000 do km 0+491. Długość modernizowanego odcinka drogi 491 m.b.

9. Modernizacja drogi gminnej nr 294269K Mostki – Stary Sącz (ul. Źródlana) w km od 1+528 do km 2+053.50. Długość modernizowanego odcinka drogi 525,5 m.b.

10. Remont drogi gminnej „Wola Krogulecka – Brzozowica” w km 1+085 – 1+320 w m. Wola Krogulecka. Długość remontowanego odcinka drogi 235 m.b.

Skip to content