Oferta realizacji zadania publicznego pn. MUZYKA LACHÓW SĄDECKICH – TRADYCJA REGIONU – WYDANIE PŁYTY

Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. MUZYKA LACHÓW SĄDECKICH – TRADYCJA REGIONU – WYDANIE PŁYTY złożonej przez Fundację Rozwoju Sądecczyzny, 33-340 Stary Sącz ul. Braterstwa Ludów 40.

Uwagi do oferty można nadsyłać do dnia 5 października 2021 roku pocztą elektroniczną na adres: gmina@stary.sacz.pl, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz lub zgłaszać osobiście w Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji, pokój nr 47.

Oferta dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.malopolska.pl/starysacz), na stronie internetowej Urzędu (www.starysacz.um.gov.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, w Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji, pokój nr 47.

Skip to content