Zielona odbudowa, czyli Eco-Miasto – Gmina Stary Sącz laureatem

W Warszawie trwa dwudniowa konferencja podsumowująca projekt Eco-Miasto. Edycja 2021 dedykowana jest “Zielonej odbudowie”. Podczas konferencji poznaliśmy także laureatów 8. edycji konkursu Eco-Miasto dedykowanego samorządom. Laureatem w kategorii efektywność energetyczna dla miast poniżej 100 tys. mieszkańców został Stary Sącz.

Gmina Stary Sącz została doceniona za kompleksowe i systemowe podejście do efektywności energetycznej jak również różne źródła i formy finansowania lokalnej energetycznej transformacji oraz plany utworzenia klastra energii.

Stary Sącz leży w tak pięknym miejscu, że dbałość o środowisko naturalne jest dla nas … naturalna – podkreślał na gali rozdania nagród burmistrz Jacek Lelek. – Niemniej mamy takie same wyzwania i problemy jak inne miasta. Nie jesteśmy wielkim i zamożnym samorządem, ale może właśnie dlatego wykorzystujemy wszelkie możliwości inwestycji i programy finansowania. Robimy to we współpracy z mieszkańcami. Zaczęliśmy od siebie rewitalizując energetycznie wszystkie budynki z gminnego zasobu. Wspieramy mieszkańców dotacjami z budżetu gminy i to przynosi efekty w poprawie jakości powietrza i zmiany w świadomości ekologicznej. Jesteśmy zaszczyceni wyróżnieniem, które jest dla nas motywacją do dalszego działania.

Wyróżnienie dla Starego Sącza wręczali z ramienia organizatorów ambasador Francji w Polsce Frédéric Billet i dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska. Eco-Miasto jest wspólnym projektem Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które już od 30 lat realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) oraz Ambasady Francji w Polsce. To platforma wymiany doświadczeń, konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego oraz międzynarodowa konferencja, która wieńczy każdą edycję. Projekt został zainicjowany w 2013 roku i od tego czasu stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych wśród jednostek samorządu terytorialnego inicjatyw związanych z ochroną środowiska i propagowaniem rozwiązań ekologicznych. Dzięki współpracy z ambasadą, pomaga łączyć doświadczenia samorządów w Polsce i Francji, stymulując żywą dyskusję na rzecz budowy przyjaznych dla ludzi i środowiska miast.

– W okresie pandemii wszyscy przekonaliśmy się jak ważne dla mieszkańców miast są tereny zielone, możliwość rekreacji, odpowiednia infrastruktura pieszo-rowerowa oraz jakość powietrza – przypomina burmistrz. – W trakcie konferencji mieliśmy okazję rozmawiać o najlepszych praktykach w tym zakresie, a nasz samorząd ma się w tym zakresie czym pochwalić.

Wykład inauguracyjny konferencji wygłosił dr Rafał Matyja, politolog i publicysta, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który przybliżył jak ambitna odpowiedź na kryzys klimatyczny może pomóc w rozwoju mniejszych miejscowości w Polsce, a także tych potrzebujących impulsów rozwojowych w obliczu stojących przed nimi wyzwań społecznych i środowiskowych.

Wracając do konkursu. Nagrodzone miasta aktywnie zmieniają swoje otoczenie, podejmując szczególnie działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu ośrodków miejskich na środowisko. W konkursie mogły brać udział wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależne od wielkości. Zgłoszenia konkursowe rozpatrywano dla miejscowości powyżej i poniżej 100 tys. mieszkańców, w pięciu kategoriach:

  • Gospodarka wodna
  • Zieleń miejska
  • Gospodarka odpadami
  • Zrównoważona mobilność
  • Efektywność energetyczna

W tegorocznej edycji na konkurs wpłynęło 85 zgłoszeń z samorzadów.

Organizatorzy: Ambasada Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Współorganizator: m.st. Warszawa

Partnerzy strategiczni: BNP Paribas Bank Polska, Ceetrus, NHOOD Polska, Fundacja Veolia, Renault

Patronat honorowy: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związek Miast Polskich.

Skip to content