15 lat Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Sądeckiej

Z okazji jubileuszu stowarzyszenie sołtysów nagrodziło Marię Węgrzyn z Myślca, Andrzeja Kuczaja z Gabonia-Praczki i Józefa Kurowskiego z Gołkowic Górnych za wieloletnią pracę dla swoich małych ojczyzn. Gratulujemy!

Sołtysi to te osoby, bez których trudno sobie w ogóle wyobrazić funkcjonowanie samorządów. To oni są podstawowym ogniwem przekazu informacji na linii: mieszkańcy – urzędy, oni koordynują uchwalanie budżetów sołeckich a więc tych pieniędzy, o których wydatkowaniu decydują społeczności poszczególnych wsi.

Sądeccy sołtysi już 15 lat temu postanowili się zrzeszyć, by wymieniać doświadczenia i wspólnie obierać kierunki działania w zmieniającej się rzeczywistości, w której oczekiwania mieszkańców względem działania gmin są coraz większe.15 października w Niskowej Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej fetowało jubileusz.

Podczas uroczystości była okazja do uhonorowania sołtysów najbardziej aktywnych, najskuteczniejszych, najśmielszych w podejmowanych inicjatywach lokalnych. Doświadczenia z poprzednich lat wskazują, że podobne spotkania są też areną do dyskusji o największych bolączkach i możliwościach naszego regionu.

Założone w 2005 roku Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej, skupia ok. 206 członków z powiatu nowosądeckiego. Zabiega o należne miejsce sołtysa w hierarchii ustroju samorządowego.

Statutowym celem Stowarzyszenia jest reprezentacja najniższego szczebla samorządu lokalnego, jakim jest sołectwo, wobec administracji państwowej i samorządowej. Stowarzyszenie zabiega o podniesienie rangi sołectwa m.in. poprzez wydzielenie z budżetów gmin osobnych środków dla poszczególnych wsi oraz ustawową rekompensatę za pracę „w świątki i piątki” pierwszej osoby we wsi. Stowarzyszenie organizuje szkolenia dla swoich członków m.in. w zakresie pozyskiwania środków unijnych, gdyż to właśnie sołtysi wskazują potrzeby inwestycyjne swoich wiosek i mobilizują mieszkańców do działania. Sołtysi sądeccy są bardzo pobożni. Każdego roku – w maju, peregrynują do Lichenia w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sołtysów Środowisk Wiejskich. Odwiedzają też lokalne sanktuaria.

Od 2010 roku prezesem Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej jest Piotr Gniadecki – były sołtys Posadowej Mogilskiej, który objął tę funkcję po zmarłym Józefie Szudym.

Skip to content