Rada ds. Samorządu Terytorialnego debatowała w Belwederze

Rada z burmistrzem Jackiem Lelkiem w składzie rozmawiała o nowych przepisach z dziedziny ochrony przyrody oraz o gospodarowaniu odpadami z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego.

Przed rozpoczęciem posiedzenia Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Minister Piotr Ćwik wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy uroczyste listy gratulacyjne, dotyczące powołania przez Prezydenta nowych członków w skład Rady, a mianowicie: Prezydenta Miasta Chełma Jakuba Banaszka, Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko Jacka Grzegorzaka oraz Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka.

Tym sposobem małopolska reprezentacja rady jest jeszcze mocniejsza – podsumowuje burmistrz Jacek Lelek. – Gratuluję burmistrzowi Zakliczyna. Co do merytorczynej części spotkania to poruszyliśmy między innymi kwestię gospodarowania odpadów. To temat bardzo wazny dla każdego samorządu i myślę, że powrócimy do niego w kolejnych posiedzeniach.

Tę część spotkania otworzyło wystąpienie Jacka Ozdoby, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który przedstawił perspektywę resortu, jeśli chodzi o podstawowe problemy w omawianym zakresie. Minister zachęcał członków Rady do wypowiadania swoich opinii na temat analizowanych problemów. Jeszcze przed posiedzeniem Rady, członkowie zgłosili liczne uwagi i zapytania, dotyczące obecnego systemu gospodarowania odpadami, które zostały przekazane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska celem umożliwienia odniesienia się do nich na forum Rady. Te zagadnienia przewijały się także już bezpośrednio podczas debaty na posiedzeniu Rady. Jej członkowie dzielili się również swoimi koncepcjami, mającymi na celu wprowadzanie różnego rodzaju – w tym także innowacyjnych – rozwiązań, chroniących środowisko w ramach gospodarowania odpadami. Samorządowcy przedstawiali kluczowe bariery – nie tylko ekonomiczne, lecz także organizacyjne, stojące na przeszkodzie optymalizacji gospodarowania odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Skip to content