Odznaki Honorowe Starego Sącza

Ostatnie dni były okazją do wręczenia Odznak Honorowych Starego Sącza. Mieczysław Witowski, prezes Stowarzyszenia Świętej Kingi odebrał wyróżnienie na XXXIX Sesji Rady Miejskiej 3 listopada 2021, a Krzysztof Szewczyk, dyrektor LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, dzisiaj podczas święta szkoły.

Rada Miejska przyznała na wniosek burmistrza Jacka Lelka odznaki honorowe już w lipcu i większość odznaczonych odebrała je osobiście na uroczystej sesji. Mieczysław Witowski i Krzysztof Szewczyk z różnych względów nie mogli w tej sesji uczestniczyć. Teraz zaległości nadrobiono.

Uzasadnienia do uchwał

Krzysztof Szewczyk

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, radny Rady Miejskiej kadencji 2014 – 2018, nauczyciel, trener piłkarski. Od lat związany z Międzynarodowym Turniejem Sokolika w kategorii dziesięciolatków, który między innymi dzięki jego zaangażowaniu i pracy z małego lokalnego turnieju stał się dzisiaj turniejem rangi europejskiej. Szczególna zasługa Krzysztofa Szewczyka to organizacja sportu dziecięcego w Starym Sączu. Utworzył i trenuje Uczniowski Klub Sportowy Sokoliki Stary Sącz powołany do życia 2012 roku jako stowarzyszenie. Jednak szkoleniem najmłodszych starosądeczan zajmuje się już od 2010 roku. Warty podkreślenia jest również rozwój Liceum Ogólnokształcącego pod jego kierownictwem. Starosądeckim LO kieruje od 15 lat. W szkole panuje klimat zachęcający uczniów do aktywności społecznej, a na uwagę zasługuje bardzo prężny wolontariat. Ukoronowaniem zabiegów o jak najlepsze warunki w szkole, była budowa pełnowymiarowej hali sportowej.

Mieczysław Witowski

Przewodnik PTTK, członek zarządu Oddziału PTTK „Beskid” i prezes zarządu Stowarzyszenia Świętej Kingi. Mieczysław Witowski inicjuje i podejmuje różnego rodzaju inicjatywy społeczne ukierunkowanych na szerzenie kultu religijnego św. Kingi, patronki Starego Sącza. Są to m.in. organizowanie pielgrzymek do miejsc uświęconych pobytem Św. Kingi, pomoc dla Klasztoru ss. Klarysek w Starym Sączu, organizowanie rekolekcji, konferencji i spotkań poświęconych szerzeniu wiedzy o swojej patronce, współpracę z Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych, zacieśnienie więzi między wiernymi krajów, w których przebywała Św. Kinga: Czech, Słowacji, Polski, a szczególnie Węgier. Jednym z najpopularniejszych przejawów działalności Mieczysława Witowskiego jest coroczna Górska Pielgrzymka Szlakiem św. Kingi, w której bierze udział od 350 do 500 pielgrzymów z całej Polski. Pielgrzymka odbyła się już 31 razy. Mottem działania Stowarzyszenia jest cytat z Pisma Świętego: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich…, mnieście uczynili” W 2019 roku stowarzyszenie świętowało 20-lecie działalności. Osobna wzmianka należy się historii przekazania relikwii św. Jana Pawła II do parafii węgierskich za sprawą Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sącz. Mieczysław Witowski dostarczył je w osobiście na Węgry w maju 2020 r, mimo pandemii i wielu trudności na granicach. Jest od lat ambasadorem patronki Starego Sącza i samego miasta św. Kingi.

Skip to content