Hojni starosądeczanie

Kwesta na odnowienie nagrobków rozliczona. Do puszek trafiło 11 889,64 zł.

Jest to bardzo dobry wynik – mówi Andrzej Długosz, prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza. – Co prawda o ok. 2000 zł. mniejszy niż w 2019 r., ale pamiętajmy, że układ kalendarzowy rozłożył w tym roku odwiedzanie grobów na trzy dni i ciągle występuje stan epidemii w Polsce –  -Zebrany fundusz pozwoli na odnowę kolejnych zabytkowych nagrobków, które komisja wytypuje na wiosnę i utrzymanie ponad 50 nagrobków dotychczas odnowionych.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Starego Sącza serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom bo realizowane dzieło jest tylko wspierane z ofiar społecznych. Dziękujemy również wszystkim kwestarzom: władzom Starego Sącza, członkom i sympatykom TMSS oraz  młodzieży szkół starosądeckich: Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, Szkoły Podstawowej n1 im. ks. Józefa Tischnera oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego, a także wychowawcom tych szkół za zorganizowanie młodzieży. Należy podkreślić, że niektórzy kwestujący i młodzież wymienionych szkół współpracują z Towarzystwem Miłośników od początku akcji czyli od 16 lat. Gratulacje!

Skip to content