Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy, mogą ubiegać się o refinansowanie kosztów ich pobytu. Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 Ustawy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. aanie świadczeń będzienastępowało „z dołu”. Oznacza to, że pierwszy wniosek będzie najlepiej złożyć po upływie 30 dni od przyjęcia uchodźców pod swój dach, zaś kolejny – po upływie następnych 30 dni. O ile oczywiście ten pobyt nie jest krótszy. Do wniosku trzeba załączyć „Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania”, w której należy podać dane przyjętej osoby oraz zaznaczyć, w jakich dniach korzysta ona z naszej gościnności.

Skip to content