Zgromadzenie wspólników Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Dzięki przystąpieniu Gminy Stary Sącz wraz z innymi małopolskimi samorządami do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, powstaną w Starym Sączu tanie mieszkania czynszowe. Dzisiaj zgromadzenie wspólników, któremu przewodniczył burmistrz Jacek Lelek planowało działania na najbliższe miesiące.

Działania spółki są skoncentrowane na budowie tanich mieszkań czynszowych. Spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa została powołana do życia na początku sierpnia ubiegłego roku. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Małopolska podjęła wówczas również Rada Miejska w Starym Sączu.

Wolę przystąpienia do spółki wyraziło wówczas 17 małopolskich gmin podzielonych wstępnie na sześć tak zwanych grup wspólników – Gmina Stary Sącz znalazła się w jednej grupie wraz z Korzenną i Rabka-Zdrój. Każdy wspólnik wniósł do spółki aport w wysokości 3 milionów złotych (pozyskanych wcześniej w formie dotacji z Krajowego Zasobu Nieruchomości). W ten sposób został utworzony kapitał zakładowy. Kolejnym krokiem było wniesienie do spółki kolejnego aportu, tym razem w formie nieruchomości, którą każda gmina wskazała jako lokalizację przyszłej inwestycji. W Starym Sączu takie miejsce zabezpieczono przy ul. Podegrodzkiej. Dla mieszkańców najważniejszy będzie efekt działania spółki, czyli bloki mieszkalne z całą infrastrukturą towarzysząca – parkingami, terenami zielonymi, placem zabaw dla dzieci.

Skip to content