I Małopolski Dzień dla Klimatu

Interesujące wydarzenie czeka nas 23 kwietnia na starosądeckim rynku. Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu nowosądeckiego. Dla dzieci znajdą się drobne niespodzianki. Dowiecie się się w jaki sposób chronić klimat, dlaczego jest to takie ważne dla nas i jaką rolę w działaniach ochronnych spełniają drzewa. Do Waszej dyspozycji będzie doradca ds. klimatu i środowiska powiatu nowosądeckiego i ekodoradca Gminy Stary Sącz, który opowie o dostępnych dofinansowaniach i uchwale antysmogowej.

Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym Starosty Nowosądeckiego – Marka Kwiatkowskiego i odbywa się w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMALOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego’’ (LIFE-IP-EKOMALOPOLSKA/LIFE 19 /PL/000005) sfinansowanego z programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Więcej ciekawych informacji na EKOSĄDECKIE DLA KLIMATU

Skip to content