Strażacy z Moszczenicy Niżnej jeszcze w tym roku z nowym samochodem

Burmistrz Jacek Lelek i prezes OSP w Moszczenicy Niżnej Mirosław Gancarczyk odebrali dzisiaj z rąk Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity promesę na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Auto powinno trafić do ochotników jeszcze w tym roku.

Na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zaplanowano pieniądze z następujących źródeł:

środki własne OSP i samorządowe: 315 000 zł
środki finansowe NFOŚiGW/WFOŚiGW: 200 000 zł
dotacja budżetowa ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 200 000 zł

Skip to content