Sądecki Obszar Funkcjonalny – ANKIETA

Ankieta dla partnerów społeczno-gospodarczych  SOF (oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

W roku 2021 z inicjatywy gmin powiatu nowosądeckiego powstało stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny, gdyż rozwój Nowego Sącza jest ściśle powiązany z rozwojem regionu i otaczających go gmin. Wśród członków stowarzyszenia jest również Gmina Stary Sącz. Trwają prace nad opracowaniem diagnozy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego i w dalszej kolejności strategii dla SOF.

Dlatego zwracamy się z prośbą o udział w pracach nad strategią. Pierwszym etapem jest wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej sądeckiego obszaru funkcjonalnego. Państwa uwagi, sugestie i pomysły przyczynią się do wypracowania wspólnej wizji współpracy, która w kolejnym etapie poddana zostanie osobnym konsultacjom społecznym.

ANKIETA

Dziękujemy za poświęcony czas i wszystkie Państwa odpowiedzi.

Skip to content