Mieszkańcy Mostek mogą podłączać się do kanalizacji. Zapraszamy po odbiór projektów przyłączy i do składania wniosków o dofinansowanie.

Dokumenty prosimy odbierać w Urzędzie Miejskim w Sączu Sączu, w Referacie Przygotowania Inwestycji w pokoju nr 46 (II piętro).

Wraz z projektem każdy może odebrać ( w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starym Saczu, pokój nr 11, parter) wniosek o dofinansowanie budowy przyłącza z budżetu Gminy Stary Sącz. Dopłata wynosi 100 zł do 1 mb kanalizacji i 500 zł do studzienki kanalizacyjnej – nie więcej jednak niż 10 tys. zł.

Z budowy kanalizacji w Mostkach (9,3 km głównej linii) może skorzystać 659 mieszkańców.

Dlaczego trzeba się podłączyć ? Przeczytasz TUTAJ

Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” jest współfinansowana przez Fundusz Spójności Unii Europejską za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Skip to content