Sesja nadzwyczajna – historyczna uchwała

Rada Miejska w Starym Sączu podjęła uchwałę, która pozwoli rozbudować ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Przedmiotem obrad były zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Sącz związane z wysokimi kwotami po przetargu na realizację inwestycji. Za przyjęciem proponowanych zmian i zwiększeniem wkładu własnego gminy opowiedziało się ośmioro radnych, wstrzymało się siedem osób, sześć było nieobecnych.

– Bardzo dziękuję tym radnym, którzy zagłosowali za uchwałami, które są tak naprawdę przystąpieniem do historycznego projektu, czyli rozbudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – mówił na sesji burmistrz Jacek Lelek. – To projekt który daje rozwój – umożliwi budowę nowych osiedli mieszkaniowych, rozbudowę strefy aktywności gospodarczej – daje podwaliny pod rozwój zaplanowany i przemyślany, który jest konsekwencją tego co się dzieje teraz, nowej strategii, ale też planów, które sięgają lat 70 i 50 lat czekały na realizację.

Przypomnijmy, że Gmina Stary Sącz na ww. inwestycję dostała 9,5 mln zł dofinansowania z programu rządowego Polski Ład. Po pierwszym postępowaniu przetargowym okazało się, że najniższa oferta to 18 mln zł. Na to gminy nie było stać. Po odchudzeniu projektu, ale z zachowaniem wszystkich najważniejszych elementów, czyli utrzymaniem ciągu komunikacyjnego między strefą aktywności gospodarczej, a ul. Podegrodzką, budową mostu na Moszczeniczance i przebudową ul. Podegrodzkiej w stronę ul. Braterstwa Ludów i Piłsudskiego.

– Jak już wspomniałem ta droga została zapisana w projektach w latach 70-tych jako naturalny element rozwoju miasta. Teraz oferty opiewają oczywiście na mniejsze sumy, ale i tak stanęliśmy przed dylematem – albo zrezygnować z dotacji, albo dołożyć 4 mln własnych pieniędzy, działać i wybudować drogę za 14 mln. Jeszcze raz dziękuję tym ośmiu osobom za rozważne i prorozwojowe podejście do sprawy.

Skip to content