Pierwszy szkolny dzwonek

Rok szkolny 2022-2023 w Gminie Stary Sącz rozpocznie 1884 uczniów szkół podstawowych, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie uczęszczało  213 dzieci. Do Przedszkola Gminnego z Oddziałami Integracyjnymi zostało przyjętych 160 dzieci.

Do szkoły muzycznej w nowym roku szkolnym będzie uczęszczało 97 uczniów. W nowym roku szkolnym w związku z rokrocznie zwiększającą się liczbą uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, będą funkcjonowały oddziały integracyjne tj.  w Szkole Podstawowej w Popowicach oraz w Przedszkolu Gminnym w Starym Sączu.

Elżbieta Bodziony będzie dyrektorem “Jedynki” na kolejną pięcioletnią kadencję.

Burmistrz Jacek Lelek uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józef Tischnera w Starym Sączu i w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie. Wręczył nominacje dyrektorskie pani Elżbiecie Bodziony, która przez kolejne pięć lat będzie kierowała starosądecką “Jedynką” i pani Teresie Szewczyk, nowej dyrektor SP w Skrudzinie. Nową dyrektor ma również gminne przedszkole. Pokieruje nim pani Jolanta Szewczyk. Nowe kadendcje w swoich szkołach rozpoczęły ponadto pani Wioletta Nowak w SP nr 2 w Starym Sączu i pani Barbara Baziak w Moszczenicy.

Teresa Szewczyk – nowa dyrektor szkoły w Skrudzinie.
Jolanta Słowik z dyrektorską nominacją. Będzie kierować przedszkolem gminnym.

Życzę całym szkolnym społecznościom – dzieciom, rodzicom nauczycielom, wychowawcom, by ten nowy rok szkolny, którego progu stoimy, był po prostu zwyczajny – mówi burmistrz Jacek Lelek. – Wolny od pandemii, nauczania zdalnego, myśli o wojnie na Ukrainie i wszystkich sprawach, których w ostatnich dwóch latach doświadczaliśmy. Drodzy uczniowie! Zdobywajcie wiedzę i umiejętności, nawiązujcie przyjaźnie, pielęgnujcie swoje pasje i zainteresowania. Życzę Wam sukcesów w nauce i osiągnięć sportowych.

W roku szkolnym 2022/2023 nie będą funkcjonowały oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy. Uczniowie z Ukrainy będą mogli realizować obowiązek szkolny w ogólnodostępnych oddziałach z przydzielonymi dodatkowymi godzinami na naukę języka polskiego. Obecnie w szkołach i przedszkolu starosądeckich naukę rozpocznie 32 dzieci ukraińskich.

Czas wakacji to remonty w szkołach:

– SP nr 1 Stary Sącz – wymiana podłóg w dwóch salach lekcyjnych oraz ułożenie kostki przed wejściem do szkoły.

– SP Gaboń – montaż kabin prysznicowych przy sali gimnastycznej

– S nr 2 Stary Sącz – wykonanie odwodnienia przy sali gimnastycznej,remont pryszniców szkolnych oraz wykonanie zewnętrznego prysznica przy boisku do piłki plażowej, wykonanie ławek zewnętrznych

Ponadto zostały odświeżone sale lekcyjne w tych i pozostałych szkołach.

Skip to content