100 lat OSP w Gołkowicach Górnych

 W bieżącym roku mija 100 lat działalności ich jednostki. Podczas jubileuszowej strażakom ochotnikom gratulował burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Gratulacje w imieniu władz regionu oraz Małopolan złożył marszałek Witold Kozłowski.

Na 100-lecie działalności strażacy OSP w Gołkowicach Górnych otrzymali nowy, ufundowany przez samorząd województwa sztandar i proporzec dla drużyny młodzieżowej. Najmłodsi strażacy złożyli przyrzeczenie pożarnicze na sztandar jednostki i po pasowaniu zostali przyjęci w poczet członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wyróżniający się druhowie zostali odznaczeni.

Mam niezwykły szacunek dla osób, które sto lat temu w trudnych czasach powołali straż do życia, potrafili się zmobilizować i wspólnie działać na rzecz swojej małej ojczyzny – mówił burmistrz Jacek Lelek. – Szacunek należy się tym pokoleniom, które na przestrzeni tych 100 lat dbali o bezpieczeństwo Gołkowic i okolicy. Szacunek wreszcie dla tych, którzy kontynuują to dzieło dzisiaj. Jednostka prezentuje się niezwykle okazale – jest młodzieżowa drużna pożarnicza, kobieca drużyna, bardzo liczne drużyny męskie, świetne wyposażenie, wyremontowana remiza – to wszystko pozwala spoglądać w przyszłość ze spokojem. Mam dużą satysfakcję, że- szczególnie na przestrzeni ostatniej dekady – mogę przyglądać się temu z bliska, a Gmina Stary Sącz mogła OSP w Gołkowicach Górnych wspierać i mieć swój udział w jej dynamicznym rozwoju. Potrafiliście to wsparcie fantastycznie wykorzystać z pożytkiem dla społeczności.

Dzisiaj druhowie z Gołkowic Górnych przyjmują od swoich sąsiadów podziękowania za służbę – zgodną z dewizą widniejącą na strażackich sztandarach: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Ja także pragnę Wam druhowie – podziękować za mężną służbę i gotowość do niesienia pomocy innym. Podziękować za to, że podtrzymujecie strażacką tradycję i za to, że śladem założycieli OSP w Gołkowicach Górnych, wciąż kolejne pokolenia realizują to szczególne strażackie powołanie, które nakazuje chronić życie, zdrowie i mienie ofiar żywiołów i innych zdarzeń, często z narażeniem własnego życia

– mówił podczas uroczystości marszałek Witold Kozłowski

Jako wyraz uznania za dotychczasową działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołkowicach Górnych na rzecz ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej oraz wieloletnią służbę i pracę na rzecz Małopolski i Małopolan marszałek województwa przekazał druhom Nagrodę – złoty Medal Polonia Minor.

OSP Gołkowice Górne powstała w 1922 roku. Od tamtej pory druhny i druhowie niosą pomoc potrzebującym i czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców regionu. Od 1966 roku w jej strukturach działa chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP). W 2012 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Skip to content