Koniec roku szkolnego. W Gaboniu zmiany.

Od 1 września szkołą pokieruje Piotr Wańczyk. Gratulacje i podziękowania dla Elżbiety Kruczek.

dzieciaki w szkole na zakończeniu roku

Burmistrz Jacek lelek wziął udział w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Gaboniu. Okazja była wyjątkowa. Po 22 latach pracy w szkole, w tym 15 latach jako dyrektorka z palcówką żegna się Elżbieta Kruczek. Była moc życzeń, łzy wzruszenia, podziękowania i gratulacje. Burmistrz wręczył ustępującej pani dyrektor kwiaty i okolicznościowy adres. Dziękował za wysiłek rozwijania placówki, która zawsze była czymś więcej niż tylko szkołą, ale prawdziwym centrum Gabonia, otwartym, przyjaznym, angażującym się w życie miejscowości, miejscem gdzie nie tylko się uczy, ale wychowuje w szacunku dla tradycji, przyrody i innych ludzi. Gratulował wyników (szkoła osiągnęła najwyższy w gminie wynik z egzaminu z matematyki) i podkreślał, że szkoła to szczególny okres w życiu do którego chętnie się wraca we wspomnieniach, ale też taki, który odpowiednio przepracowany, procentuje w przygotowaniu do dorosłego życia.

Grad nagród i wyróżnień odebrali uczniowie za doskonałe wyniki w nauce (najwyższa średnia 5,91 !!!), 100% frekwencji, ale też działalność społeczną i wolontariacką. Miało też miejsce symboliczne przekazanie pałeczki. Od 1 września dyrektorem Szkoły Podstawowej im. I Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu zostanie doskonale znany uczniom i rodzicom Piotr Wańczyk, nauczyciel wychowania fizycznego.

Gratulujemy sukcesów i życzymy udanego wakacyjnego wypoczynku wszystkim uczniom starosądeckich szkół.

Skip to content