Od dziś można składać wnioski na zakup węgla po preferencyjnych cenach

Uchwalone przepisy umożliwiają włączenie się gmin w proces zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach mieszkańcom. Ustawa zakłada, że gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować węgiel do 1,5 tys. zł za tonę brutto, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę brutto.

Zgodnie z nowymi regulacjami do dokonania preferencyjnego zakupu węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym. Zakup preferencyjny węgla będzie dokonywany na podstawie wniosku składanego na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do gminy właściwej ze względu na miejsca zamieszkania osoby fizycznej. Proces sprzedaży będą obsługiwać przedsiębiorstwa z terenu gminy zajmujące się sprzedażą opału. Uwaga !!! Koszt transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosi mieszkaniec/kupujący.

Wnioski należy składać na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-334 Stary Sącz, bądź drogą elektroniczną przez e-Puap podpisane profilem zaufanym. Adres skrzynki e-Puap: /xkk2740tcp/skrytka

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości w tej sprawie można otrzymać pisząc na adres: zakupwegla@starysacz.um.gov.pl lub pod numerem telefonu 18 449 77 31

Informacja w Biuletynie Informacji Publicznej

Skip to content