Konsultacje społeczne

Burmistrz Starego Sącza w ramach konsultacji społecznych
dotyczących zmian w statutach Sołectw i Osiedli
zaprasza mieszkańców na spotkanie.


Spotkanie odbędzie się 1 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców dotyczących projektu zmian w statutach Sołectw i Osiedli.

Skip to content