Masz na dachu azbest? Zgłoś to!

Przypominamy o obowiązku corocznego złożenia informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska m.in. azbestu. Dotyczy to każdego, kto ma np: płyty azbestowe na dachu budynku gospodarczego bądź mieszkalnego – osób fizycznych i firm. Termin złożenia informacji: do 31 stycznia 2023 r. 

Obowiązek złożenia „Informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (m.in. PCB, azbestu)” wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

  • Osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej przedkładają informację marszałkowi województwa.
  • Osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami przedkładają informacje o wyrobach zawierających azbest burmistrzowi.

Szczegółowe informacje oraz wzory informacji o wyrobach zawierających do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1547179,ewidencja-informacji-o-rodzaju-ilosci-i-miejscach-wystepowania-substancji-stwarzajacych-szczegolne-z.html

Skip to content