XX edycja konkursu “Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Konkurs jest organizowany przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową. Przedsiębiorcy wybierają najlepsze ich zdaniem urzędy skarbowe w kraju.

Konkurs to niekomercyjne przedsięwzięcie o zasięgu ogólnopolskim. Jego celem jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta, a także tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcami relacji opartych na wzajemnej życzliwości i profesjonalizmie.

Przyznawane wyróżnienia są wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów skarbowych, a tym samym dla umiejętności i kompetencji pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

Dzięki tego typu wspólnym inicjatywom możemy udoskonalać pracę Krajowej Administracji Skarbowej i dostosowywać działanie urzędów skarbowych do potrzeb naszych klientów. Konkurs, który organizujemy wspólnie z BCC od 20 lat, jest formą dialogu administracji skarbowej z biznesem. Pozwala nam poznać opinię przedsiębiorców na temat funkcjonowania urzędów skarbowych i oczekiwania biznesu wobec naszej administracji. Dzięki temu możemy budować profesjonalne, partnerskie relacje

– podkreśla sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów szef KAS mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk.

Zasady konkursu

W ramach konkursu przedsiębiorcy wybierają najlepiej ich zdaniem funkcjonujące urzędy skarbowe w kraju. W tym celu wypełniają ankiety, w których oceniają jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji i kompetencje pracowników.

Ankiety konkursowe są wypełniane wyłącznie w formie elektronicznej, do 31 stycznia 2023 r. Ankieta, którą BCC przygotowało we współpracy z MF i KAS, jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://uspp20edycja.webankieta.pl/.

Urzędy skarbowe, które zdobędą największą liczbę punktów w ankietach, otrzymają tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy”. Prawo używania tytułu przysługuje przez 1 rok, do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin, ankieta i harmonogram, znajduje się na stronie internetowej Business Centre Club.

Źródło: Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie

Skip to content