Sukces całego samorządu i wszystkich mieszkańców

Gmina Stary Sącz znów bardzo mocno zaznaczyła swoją obecność w rankingu Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego. III miejsce w kategorii głównej oraz pierwsze miejsca w kategoriach “Pozainwestycyjna działalność gospodarcza” i “Aktywność inwestycyjna gminy” mówią same za siebie.

Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego obejmuje aż 24 szczegółowe wskaźniki przyporządkowane do czterech głównych kategorii, którymi są generowanie dochodów, pozainwestycyjna działalność gospodarcza, aktywność inwestycyjna gminy i efekty polityki społecznej. Analiza tych danych to kawał dobrej roboty. Co roku na barki bierze to zespół naukowców z Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, a w Wszystkie wyniki są opublikowane w obszernym opracowaniu.

– Przygotowanie rankingu to duże logistyczne przedsięwzięcie. Rokrocznie musimy się zwracać do Regionalnej Izby Obrachunkowej o przesłanie materiałów – mówi Marek Reichel, prorektor PWSZ.   – Ranking przygotowywany jest wiosną, natomiast RIO pełną sprawozdawczością z gmin dysponuje dopiero w marcu. Potem zespół, zabiera się do pracy i przygotowuje zestawienie. Tempo pracy musi być więc szybkie. 

Tegoroczny ranking aktywności gmin subregionu sądeckiego wygrała Muszyna, która podobnie jak Stary Sącz zgarnęła nagrodę nie tylko w kategorii głównej.

Drugie miejsce zajęli ex aequo Nowy Sącz i Gmina Chełmiec.

 – Zaprezentowane  wyniki rankingu Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego wykazały jak trudnym zadaniem jest dbać o przychody, nie zaniedbywać inwestycji, troszczyć się o zbilansowanie wydatków, zachowując jednocześnie wysoki poziom świadczeń dla mieszkańców – mówił Jerzy Bochyński wiceprezes Fundacji Sądeckiej.- Na uroczystej gali, prezentującej wyniki pracy zespołu ekonomistów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Fundacji Sądeckiej, znaleźli się zatem sami najlepsi samorządowcy naszego regionu.-  Ten ranking pokazuje przede wszystkim ogromny potencjał, jaki tkwi w miastach i gminach naszego regionu.  Także jego różnorodność i dynamiczny rozwój, który jest możliwy dzięki dobrym włodarzom samorządów i determinacji samych mieszkańców.

Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego odbyła się już po raz jedenasty.

To sukces całej wspólnoty samorządowej, wszystkich mieszkańców, wypadkowa pracy urzędu, odważnych i dalekowzrocznych decyzji Rady Miejskiej i przychylności mieszkańców, którzy widzą i doceniają kierunek zmian w mieście i gminie. – komentuje odbierający wyróżnienia zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. – Gratulujemy innym samorządom i po raz kolejny organizatorem, bo ranking to oparta na twardych danych ocena funkcjonowania gmin i miast.

Ocenie Aktywności towarzyszył Salon Przemysłu Turystycznego, czyli bardzo rozbudowany cykl paneli dyskusyjnych i prezentacji, a swoje stoiska promocyjne prezentowało kilka gmin i organizacji. Nie zabrakło Gminy Stary Sącz. Jednym z panelistów podczas dyskusji “Innowacyjne produkty turystyczne Subregionu Sądeckiego” był Wojciech Knapik, dyrektor Pannonica Festiwal, a w plebiscycie na atrakcje turystyczne Subregionu Sądeckiego nominację otrzymało “Bobrowisko” i ścieżki rowerowe w Gminie Stary Sącz.

Skip to content