Czy Stary Sącz zostanie Miastem Muzyki UNESCO?

30 czerwca władze Starego Sącza złożyli do UNESCO wniosek , w którym eksponują historyczne zasługi Starego Sącza dla polskiej i europejskiej kultury, potencjał lokalny i swoje osiągnięcia, jak choćby Festiwal Pannonica, który stał się kulturalną wizytówką Sądecczyzny.

Chcemy z muzyki uczynić wyróżnik naszego miasta. – zdradza Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. – Przygotowując twarde argumenty dla komisji UNESCO po raz kolejnych zdaliśmy sobie sprawę jak wieloma osiągnięciami (nie tylko historycznymi, ale też współczesnymi) możemy sie pochwalić i jak wiele Stary Sącz ma do zaoferowania światu w dziedzinie muzyki. Zaplanowaliśmy wiele nowych inicjatyw m.in „Sącz Jazz Festival” czy utworzenie Kreatywnego Inkubatora w rozbudowywanej siedzibie Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

Program Sieci Miast Kreatywnych UNESCO został utworzony w 2004 r., aby wspierać zrównoważony rozwój miast, które mogą pochwalić się osiągnięciami w zakresie wspierania tzw. sektorów kreatywnych i chcą je nadal rozwijać. Koncepcję “kreatywnego miasta” Zaproponował w latach 80. Charles Landry, brytyjski urbanista i ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju miast i wykorzystywania wyobraźni i kreatywności w polityce miejskiej.

Obecnie tytułem Kreatywnego Miasta UNESCO może poszczycić się 180 miast na świecie reprezentujących różne pola aktywności kulturalnej, w tym trzy polskie miasta. W roku 2013 tytuł Miasta Kreatywnego w dziedzinie literatury uzyskał Kraków, w 2015 Katowice – w dziedzinie muzyki, a w 2017 Łódź – w dziedzinie filmu.

Starania Starego Sącza wspiera wiele organizacji i instytucji: m.in. Polski Komitet ds. UNESCO, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Polskie Stowarzyszenie Muzyki Dawnej, Stowarzyszenie Sztuki Etnicznej Transetnika, Związek Miast Polskich, Euroregion Tatry, czy Małopolska Organizacja Turystyczna.

Czy tak małe miasto jak Stary Sącz ma szansę żeby uzyskać tytuł Miasta Muzyki UNESCO?

Do niedawna myślałem, że znikome, bo większość kreatywnych miast to albo metropolie , albo miasta przynajmniej kilkuset tysięczne, ale po spotkaniu z przedstawicielem portugalskiego miasta Idanha- a Nova nabrałem przekonania, że nie jesteśmy bez szans – dodaje Jacek Lelek.

Czy Starania Starego Sącza się powiodą dowiemy się pod koniec roku. Procedura weryfikacji wniosku zajmuje bowiem ok 5-6 miesięcy. Jeśli tak się stanie to Stary Sącz będzie jednym z najmniejszych Kreatywnych Miast UNESCO na świecie. Tytuł miasta kreatywnego UNESCO gwarantuje wzrost prestiżu miasta na arenie międzynarodowej, a rozpoznawalna na całym świecie marka miasta kreatywnego jest znakiem jakości przyciągającym do miasta turystów, stając się dodatkowym impulsem do rozwoju lokalnej gospodarki.

fot. Andrzej Rams

Skip to content