Sukces Amelii Stawiarskiej

Uczennica Szkoły Podstawowej w Gaboniu laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów oraz Finalistką Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego.

Miło nam poinformować, iż Amelia Stawiarska, uczennica klasy ósmej, znalazła się w grupie utalentowanej młodzieży z całej Polski, zdobywając tytuł laureata w Olimpiadzie Języka Angielskiego Juniorów oraz tytuł finalisty w Małopolskim Konkursie Języka Angielskiego.

Amelia zdobyła również tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego rok temu. Dwuletnia, systematyczna praca uczennicy zaowocowała znakomitymi sukcesami w tym i w ubiegłym roku – mówi dyrektor szkoły Piotr Wańczyk. – Cieszymy się bardzo z sukcesów Amelki i życzymy jej wytrwałości w realizacji marzeń oraz dalszych osiągnięć naukowych na przestrzeni życia.

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów to ogólnopolski konkurs o wysokim standardzie merytorycznym, który organizowany jest na zlecenie i ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiada składała się z trzech etapów, każdy z nich był podzielony na kilka części. Zadania były różnorodne, oprócz testów weryfikujących wiedzę, trzeba było nagrać film oraz przystąpić do kilku egzaminów ustnych sprawdzających wiadomości o kulturze krajów anglojęzycznych oraz znajomość wybranej lektury. Ostatni etap wyłaniał grono finalistów (uczniowie, który zdobyli powyżej 60% punktów możliwych do zdobycia) oraz laureatów (uczniowie, którzy zdobyli ponad 80% punktów możliwych do zdobycia). Po przejściu dwóch pierwszych etapów, Amelia osiągnęła znakomity wynik w ostatnim etapie, co zadecydowało o przyznaniu  jej tytułu laureata.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskanie tytułu laureata Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów wiąże się z dodatkowymi uprawnieniami. Laureaci zwolnieni są z egzaminu ósmoklasisty z części językowej dotyczącej języka angielskiego. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu najwyższego wyniku. Mają również możliwość składania dokumentów do wybranej szkoły z pierwszeństwem w rekrutacji.

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, gratulował osobiście Amelii. Gratulacje odbierała także mama Amelii, pani Urszula Stawiarska, nauczycielka języka angielskiego, pani Iwona Łukasik i dyrektor szkoły, pan Piotr Wańczyk.

Skip to content