Absolutorium dla burmistrza

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu. – To jest nasza wspólna praca, którą wykonaliśmy naprawdę rzetelnie – powiedział na sesji burmistrz Jacek Lelek.

Na wstępie jednak przedstawiono i omówiono kluczowe kwestie związane z raportem o stanie gminy za rok 2022. Do debaty nad raportem zaprosił przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Stawiarski. W dyskusji głos zabrali radni

Kanalizacja, budowa dróg, turystyka i nowe atrakcje – wyliczał inwestycję radny Jan Tokarczyk. – Pomimo trudnego roku i galopującej inflacji udało się wyjść obronną ręką i zrealizować inwestycje za blisko 35 mln zł. Gratuluję wykonania budżetu. Przewodnicząca Komisja Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki Ewa Zięba podkreślała z kolei , że ubiegły rok był trudny, jednak ponad 4 mln Gmina Stary Sącz zainwestowała w oświatę, w tym termomodernizację szkół i to były trafne decyzje.

Radna Małgorzata Tokarczyk podkreślała natomiast – Bardzo cieszą inwestycje, jednak rzuca się w oczy to, że mamy ogromną pomoc od państwa i to cieszy. Możemy liczyć na nasze państwo i zauważam to na każdy kroku.

Skatepark i pumptrack to długo wyczekiwana atrakcja, która okazała się strzałem w dziesiątkę – mówiła radna Julia Dziedzic. – Chciałam zwrócić szczególną uwagę na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz wiele imprez sportowych i kulturalnych w naszym mieście. To powód do dumy.

Chciałam wyrazić w imieniu mieszkańców Przysietnicy ogromną wdzięczność za przedszkole, które udało się w tak krótkim czasie wybudować. Czekaliśmy na nie od 1995 roku –dziękowała radna Zofia Golonka –dziękujemy za bibliotekę. To nasze wspaniałe centrum kultury i mocno doceniamy. Dziękujemy, ze jesteśmy równo traktowani -zarówno miasto jak i sołectwa.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szczepaniak zachęcał do lektury Raportu o stanie Gminy Stary Sącz, który jest dostępny w BIP – https://bip.malopolska.pl/starysacz,m,326006,raport-o-stanie-gminy.htm

Zaletą raportu jest fakt, że można prześledzić działania podejmowane przez burmistrza i radę. Z pewnością zaciekawią państwa i staną się tematem dyskusji. Lektura ta -mimo trudnych okoliczności -pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość Starego Sącza. To był trudny rok dla samorządu, jednak udało się zrealizować wiele oczekiwanych inwestycji. Składam podziękowania i głosuje za wotum zaufania i absolutorium.

Przystąpiono do głosowania. Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Jackowi Lelkowi. „ZA” głosowało 13 radnych (Julia Dziedzic, Florek Władysław, Golonka Zofia, Gryźlak Grzegorz, Myjak Andrzej, Potoniec Marian, Skalski Grzegorz, Sobczak Jerzy, Stawiarski Andrzej, Szczepaniak Sławomir, Sznajder Magdalena, Tokarczyk Jan i Zięba Ewa). 4 radnych WSTRZYMAŁO się od głosu (radni: Grzegorz Faron, Marmuszewska Maria, Świtecki Jan i Tokarczyk Małgorzata). Nieobecni radni: Robert Rams, Łomnicka Elżbieta, Szewczyk Lidia, Zych Andrzej.

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Jackowi Lelkowi z wykonania budżetu za 2022 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało (podobnie jak wyżej ) 13 radnych a 4 wstrzymało się od głosu.

Skip to content