Nowe Volvo dla OSP Barcice

Ważny dzień dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcicach, Barcic i dla naszego samorządu. Burmistrz Jacek Lelek i wiceprezes barcickich druhów Artur Janik podpisali dzisiaj dwie umowy na wsparcie finansowe ochotników z Barcic. Jedna dotyczy dofinansowania w wysokości 342 374, 23 zł z budżetu gminy do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a druga dofinansowania w wysokości 120 000 zł na jego wyposażenie.

To wspólny sukces strażaków, radnych Rady Miejskiej w Starym Sączu i Gminy Stary Sącz. Przy podpisywaniu umowy byli obecni prezes jednostki Andrzej Ogorzały, skarbnik OSP Jarosław Wikarczyk i zasłużony druh Franciszek Wikarczyk oraz radna Elżbieta Łomnicka i radny Grzegorz Gryźlak.

To będzie piąty nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla naszych jednostek OSP na przestrzeni bodajże 6-7 lat – podkreśla burmistrz. – Gmina Stary Sącz zawsze wspiera finansowo zakup nowych samochodów dla naszych jednostek, ale te duże inwestycje w nasze wspólne bezpieczeństwo są możliwie dzięki realnemu wsparciu rządu, czy różnych instytucji: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Województwa Małopolskiego, czy wreszcie dzięki zaangażowaniu samych strażaków. Poczucie bezpieczeństwa to jedna z najważniejszych spraw i cieszę się, że możemy go zapewnić. Nowy profesjonalny sprzęt nie tylko zwiększa skuteczność działań druhów, ale nobilituje jednostkę i zachęca młodych ludzi do wstąpienia w szeregi OSP.

Gmina ze swojego budżetu wesprze zakup nowego Volvo L 280 4×4 rok prod. 2023 i wyposażenia do niego kwotą 462 374 zł.

Zakup był możliwy dzięki wsparciu:

▶ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 100 000 zł

▶ Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 375 000 zł

▶ Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 232 625, 77 zł

▶ Gminy Stary Sącz 462 374, 23 zł (w tym wyposażenie120 000 zł)

▶ Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 75 000 zł

▶ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 75 000 zł

Skip to content