BURMISTRZ STAREGO SĄCZA ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na najem budynku o łącznej powierzchni użytkowej 109 m2 położonego w Starym Sączu, przy ul. Daszyńskiego 22 wraz z niewydzieloną częścią dz. ew. nr 1854 o pow. 260 m2 (całkowita pow. dz. 0,0782 ha) oraz dojściem do budynku zlokalizowanym na niewydzielonej części działki ew. nr 1855 o pow. 30 m2 (całkowita pow. działki 0,0292 ha) na okres 10 lat

Skip to content