Prezydencka rada kończy kadencję

Posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego z udziałem burmistrza Jacka Lelka w ramach Narodowej Rady Rozwoju było podsumowaniem dotychczasowej aktywności prezydenckiej rady.

Podczas trzyletniej kadencji Rady odbyło się dwadzieścia posiedzeń tego gremium, których tematyka prac była proponowana bezpośrednio przez samorządowców. Były to aktualne tematy o kluczowym znaczeniu dla wspólnot lokalnych i regionalnych. Jedną z ważniejszych kwestii, którymi zajmowała się Rada ds. Samorządu Terytorialnego, były nowe rozwiązania prawne odnoszące się do uregulowania stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych. Owocem inicjatywy prezydenckiej była ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych.

Ustawa ma na celu ułatwienie nabywania przez gminy własności nieruchomości zajętych pod drogi ogólnodostępne stanowiące uzupełnienie sieci dróg służących potrzebom wspólnot lokalnych. Ustawa umożliwia uporządkowanie stosunków własnościowych w ważnej sferze infrastruktury drogowej, co pozwoli na dokonywanie nakładów inwestycyjnych na drogi, do których dotychczas gminy nie posiadały tytułu prawnego.

Warto podkreślić, że Rada ds. Samorządu Terytorialnego jest jedynym tego typu forum, w którego pracach uczestniczą zarówno przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, jak i przedstawiciele ośrodka prezydenckiego – doświadczeni samorządowcy i eksperci samorządowi.

– Chcę bardzo serdecznie Państwu podziękować za te wszystkie lata pracy do tej pory, bo to była bardzo trudna kadencja. Bardzo bardzo trudna kadencja. Tak trudnej kadencji nie miało żadne z pokoleń samorządowców po 89 roku. Wyzwania, z którymi Państwo się spotkaliście i z którymi wszyscy się spotkaliśmy były absolutnie wyjątkowe – powiedział Prezydent Andrzej Duda. – Pandemia koronawirusa, rosyjska napaść na Ukrainę i bezprecedensowy w naszej historii napływ uchodźców z Ukrainy, których Państwo przyjęliście w swoich jednostkach samorządu terytorialnego i to wszystko jeszcze w połączeniu z kryzysem energetycznym i inflacją. Chciałem podziękować za to, że w tym trudnym czasie byliście Państwo ze mną, że poświęciliście swój czas na te spotkania. Chcę zapewnić, że były one bardzo produktywne. Państwa argumenty wielokrotnie były pomocne, miałem też w trakcie najtrudniejszych momentów sygnały bezpośrednie od Państwa, co jest potrzebne, co powinno być realizowane. Bardzo jestem za to wdzięczny.

Źródło: Kancelaria Prezydencka Rzeczpospolitej Polskiej

Zdjęcia: Marek Borawski/KPRP

Skip to content