Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

1 marca 2024 r. odbył się etap gminny konkursu pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. J. Słowackiego w Starym Sączu. Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi „Ssaki Polski”.

Celem konkursu organizowanego od 2002 r. przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, przy współudziale gmin, m.in. Gminy Stary Sącz, jest zdobywanie, pogłębianie wiedzy o parkach krajobrazowych, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zdobycie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin, zwierząt, rozbudzanie zamiłowania i szacunku do przyrody, inspirowanie do poznawania świata, jego różnorodności, bogactwa, piękna, motywowanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska, integrowanie uczniów i wymiana doświadczeń między szkołami.

    W etapie tym wzięło udział 15 przedstawicieli z pięciu szkół podstawowych z terenu gminy. Największą ilość punktów uzyskali: Lena Drożdż ze Szkoły Podstawowej w Popowicach, Tymoteusz Skoczeń ze Szkoły Podstawowej w Barcicach i Piotr Przybylski ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu. W klasyfikacji drużynowej najwyżej uplasowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Popowicach, w składzie: Lena Drożdż, Oliwia Stachoń i Klara Kurzeja, przygotowana przez Panią Annę Rybińską. Drużyna ta będzie reprezentować naszą gminę w dalszych zmaganiach konkursowych – etapie parkowym. Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody książkowe ufundowane przez Burmistrza Starego Sącza i materiały promocyjne przekazane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

    Skip to content