“Spotkanie z Księdzem Tischnerem w muzeum”

Wydarzeniem pn. „ Spotkanie z Księdzem Tischnerem w muzeum” uczczono 93. rocznicę urodzin ks. prof. Józefa Tischnera.  Do sali w Muzeum Regionalnym, gdzie prezentowana jest wystawa pamiątek po ks. Profesorze przybyli uczestnicy  IV Tischnerowskich Dni Skupienia, które odbywały się w Domu Pielgrzymkowym „Opoka” przy ołtarzu papieskim w dniach 15-16 marca br.

W trzeci dzień, w niedzielę uczestnicy na spotkaniu w Muzeum Regionalnym wysłuchali wykładów dr Michała Jędrzejka „O kościele w świecie współczesnym” oraz Wojciecha Bonowicza „ Dokąd zmierza Kościół? – w nawiązaniu do  nauki ks. Tischnera” po wysłuchaniu wykładów odbyła się dyskusja.

Gości powitali: Andrzej Długosz – prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza,  Kazimierz Tischner – brat księdza i prezes Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” a także Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza

Spotkanie niedzielne poprzedziła Msza Św. w kościele klasztornym Sióstr Klarysek w intencji ks. Józefa Tischnera i jego rodziców Weroniki i Józefa.

W spotkaniu ponadto wzięli udział: Andrzej Wyrobiec – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Sławomir Szczepaniak – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Starego Sącza,  Julia Dziedzic – Radna Rady Miejskiej  oraz zaproszeni starosądeczanie. W sumie obecnych było 90 osób.

Skip to content