Informacja dotycząca sposobu wykonywania pracy w urzędzie miejskim w Starym Sączu od dnia 22 kwietnia 2020 r.

Wszelkie sprawy, których charakter na to pozwala, należy załatwiać elektronicznie bądź telefonicznie. Tylko w wyjątkowo pilnych przypadkach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności mieszkaniec może być obsłużony przez pracownika osobiście.

Zgodnie z zapisem § 13 i § 19 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19kwietnia 2020  r.  w  sprawie  ustanowienia  określonyc h  ograniczeń,  nakazów  i zakazów  w  związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) od dnia 22 kwietnia 2020 r. (środa) powoli  odmrażamy  naszą  pracę  i  otwieramy  się  na  bezpośrednią  obsługę  mieszkańców, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Nadal jednak wszelkie sprawy, których charakter na to pozwala, należy załatwiać elektronicznie bądź telefonicznie.

Wytyczne dotyczące organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

1. Wejście do budynku głównego wyłącznie od strony podwórka. Główne drzwi wejściowe nadal pozostają zamknięte.

2. Wejście do budynku w podwórku nadal pozostają zamknięte.

3. Kasa Urzędu nadal pozostaje zamknięta.

4. Na podwórku umiejscowiony został Punkt informacyjny Urzędu Miejskiego w którym w godzinach pracy urzędu dyżurować będą wyznaczeni pracownicy.

5. Przy Punkcie informacyjnym na zewnątrz budynku usytuowana jest skrzynka podawcza do której należy wrzucać wszelką korespondencję złożoną przez klientów Urzędu. Przedmiotowa korespondencja musi odbyć 72 godzinną kwarantannę.

Poszczególne kroki obsługi klientów urzędu.

1) Pracownik Punktu informacyjnego jest zobowiązany uzyskać od klienta informację dotyczącą charakteru jego wizyty w Urzędzie.

2) Informuje telefonicznie pracownika merytorycznego z danego referatu o konieczności załatwienia danej sprawy.

3) Pracownik  merytoryczny  osobiście  wychodzi  do  drzwi wej ściowych  do klienta. Jeżeli jest to konieczne prowadzi go na stanowisko prac, gdzie prowadzona będzie dana sprawa.

4) Po załatwieniu sprawy pracowni k merytoryczny  osobiście odprowadza klienta do drzwi wejściowych.

5) Klienci wchodzący do urzędu  muszą  obowiązkowo  posiadać  założone  rękawice ochronne oraz maseczkę ochronną oraz dokonać  dezynfekcji  rąk  w  wyznaczonym miejscu.  Bez tych środków ostrożności wejście do urzedu nie będzie możliwe.

6. W danym pokoju może być obsługiwany w tym samym czasie tylko jeden  klient.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Skip to content