Powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Uwaga! Od 1 lipca każdy mieszkaniec lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i paliw spalanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

INFORMATOR

Skip to content