Stypendyści burmistrza

Po raz trzeci burmistrz Jacek Lelek przyznał stypendia młodym starosądeczanom za nieprzeciętne osiągniecia na polu sportu, nauki i muzyki. Stypendia wręczono tradycyjnie na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu.

Stypendyści Burmistrza Starego Sącza 2020/2021 : Julia Biel (muzyka), Hanna Danek (kajakarstwo górskie), Emila Dubiel (taniec), Jan Gurba (wspinaczka sportowa, alpinizm), Maja Kruczek (siatkówka) i Norbert Olszowski (nauka i technika).

Od 2019 roku Burmistrz Starego Sącza przyznaje stypendium uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz. Program stypendialny tworzy trwały system pomocy i zachęty dla młodzieży, popularyzuje osiągnięcia, przyczynia się do wzrostu aspiracji edukacyjnych, tworzy pozytywne wzorce i promuje Gminę Stary Sącz poprzez osiągnięte przez uczniów i studentów wyniki.

Stypendium w wysokości 6 tysięcy złotych wypłacane jest w 12 ratach w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

W tegorocznej, trzeciej edycji programu stypendialnego złożono pięćdziesiąt trzy wnioski. Komisja Stypendialna rekomendowała sześcioro kandydatów, którym Burmistrz Starego Sącza przyznał stypendium.

Skip to content