Święto Seniora w Starym Sączu

Stowarzyszenie Świętej Kingi w Starym Sączu oraz Powiatowa i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiła seniorów z terenu miasta i gminy do wspólnego świętowania. Gości powitała Helena Piętka, prezes stowarzyszenia, a w spotkaniu uczestniczył burmistrz Jacek Lelek.

Wielkim moim marzeniem, kiedy obejmowałem urząd burmistrza Starego Sącza była integracja społeczeństwa – mówił burmistrz Jacek Lelek – Dzisiejsze spotkanie to świetny przykład tego, że nam się to udaje. Cieszę się, że polityka Gminy Stary Sącz, nasze działania i akceptacja wysokiej rady sprzyja organizacjom pozarządowym. Jesteście szanowni państwo niezwykłym darem i bogactwem naszej gminy. Możecie tym darem obdarować resztę naszego społeczeństwa. Życzę Wam abyście nie bali się marzyć i spełniać te marzenia.

Dzisiejsze świętowanie ma na celu docenić ogromną rolę seniorów w społeczeństwie, zwiększyć ich integrację i popularyzować ich udział w życiu społecznym – podkreślała Helena Piętka, prezes stowarzyszenia, która poinformowała także o inicjatywie założenia Gminnej Rady Seniora.

Życzenia seniorom składała również Marta Mordarska Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego. Radna zaprosiła starosądeckich seniorów do Opery Śląskiej na niezwykłe widowisko. –To będzie prezent niespodzianka -mówiła radna.
A w spotkaniu wzięli udział radna powiatowa Ewa Zielińska, członek zarządu Powiatu Nowosądeckiego Edward Ciągło, Monika Jackowicz-Nowak – dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu Andrzej Stawiarski i kierownik OPS Franciszek Tudaj.

W Opoce spotkali się seniorzy ze stowarzyszeń: „Szafirki” z Gołkowic, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, Wsi Barcice, Górali Nadpopradzkich i KGW w Przysietnicy, „Malowanej Skrzyni”, KGW Moszczenicy Wyżnej, KGW w Myślcu oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starym Sączu.

Skip to content