Konsultacje uchwały krajobrazowej

Zapraszamy na portal partycypacji społecznej Gminy Stary Sącz i do wypełnienia ankiety, która pomoże przygotować projekt uchwały krajobrazowej. Uchwała będzie określać zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być one wykonane na terenie Gminy Stary Sącz.

W związku z przyjęciem 02.12.2019 r. przez Radę Miejską w Starym Sączu uchwały intencyjnej, zobowiązującej Burmistrza Starego Sącza do przygotowania projektu uchwały krajobrazowej określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane pragniemy zachęcić mieszkańców do wypełnienia ankiety, która pozwoli na poznanie opinii o stanie reklam. Będą one brane pod uwagę przy opracowywaniu uchwały krajobrazowej i przyczynią się znacząco do stworzenia zasad mających poprawić estetykę przestrzeni publicznej i ochrony krajobrazu jak również wyeliminowania z przestrzeni miejskiej i wiejskiej reklam umieszczanych w dowolnych miejscach i stwarzających niebezpieczeństw o komunikacyjne, a ponadto pomoże prawidłowo/należycie ważyć interesy, proporcjonalność i równość wobec prawa.
Uchwała krajobrazowa w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń zastąpi istniejące ustalenia w obowiązujących Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego.

LINK DO ANKIETY: PORTAL PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Skip to content