Wizytacja inwestycji zrealizowanych przy wsparciu funduszy europejskich

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 odwiedził Stary Sącz i oglądał inwestycje zrealizowane przy pomocy pieniędzy unijnych.

W skład komitetu wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, przedstawiciele strony rządowej, przedstawiciele partnerów spoza administracji oraz obserwatorzy.

Komitet obejrzał następujące inwestycje:

Enklawa przyrodnicza Bobrowisko (RPO 2014 – 2020).

Trasy rowerowe: Velo Dunajec, Euro Velo 11, kładka rowerowa na Popradzie (Velo Małopolska, RPO)

Nad Starosądeckim Stawem – budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Starym Sączu (inwestycja podmiotu prywatnego, firma Remar, RPO). W ramach projektu powstają m.in. obiekt restauracyjno – konferencyjny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, aquapark ze zjeżdżalnią, infrastruktura zewnętrzna: kort tenisowy, plaża, molo, podest, zaplecze sanitarne, parking, drogi i chodniki wewnętrzne, plac zabaw dla dzieci.

Nowa droga i rondo do Strefy Aktywności Gospodarczej (RPO)

Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej – Dworzec przesiadkowy Parkuj i Jedź (RPO)

Modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców – podmiot realizujący: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. (RPO/Gminny Program Rewitalizacji)

Skarby przyrody pogranicza – Ochrona zagrożonych gatunków wraz ze zrównoważonym udostępnieniem atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych Starego Sącza i Lewoczy – innowacyjne ścieżki przyrodnicze na Miejskiej Górze i w Lewoczańskiej Dolinie – tzw. Leśne Molo (Interreg- Polska – Słowacja).

Centra Aktywnego Wypoczynku, trasy biegowe i biegowo-rowerowe na Miejskiej Górze (podmiot realizujący Fundacja Sądecka, Gmina Stary Sącz).

Skip to content