Budżet na inwestycje

W budżecie gminy na rok 2022 zaplanowano 42 zadania inwestycyjne na łączną kwotę ponad 43 mln złotych.

Najwyższym wydatkiem inwestycyjnym 23 mln jest budowa wodociągów i kanalizacji w Gminie Stary Sącz ,a dokładniej Gołkowice Dolne, Moszczenica Wyżna i Mostki, projekt kanalizacji w Gołkowicach Górnych. Duże inwestycje w turystykę ponad 8 mln  pochodzą z Rządowej Tarczy dla Gmin Górskich. Z tych środków powstanie pumptrack i skatepark, ale również ścieżki rowerowe, parkingi – miedzy innymi przy parku wodnym “Stawy” i w Woli Kroguleckiej, punkt widokowy w Przysietnicy oraz zaplecza sportowo-turystyczne w Barcicach, Moszczenicy Niżnej i Gołkowicach Dolnych, ale również ciąg pieszo-spacerowy wraz z kładką z dworca Parkuj i Jedź nad ul. Jana Pawła II.

Kolejne 4 mln zainwestujemy w budynki oświatowe, a dokładniej przedszkola w Przysietnicy, Moszczenicy Niżnej i projekt przedszkola w Barcicach – mówi zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. – Z kolei inwestycje drogowe to blisko 3 mln złotych, a pieniądze będą pochodzić m.in. z Rządowego Programu Inwestycji Drogowych, marszałkowskiego programu dofinansowania dróg do gruntów rolniczych, ale też oczywiście budżetu gminy. Planujemy budowę chodników przy drogach powiatowych, budowę wiat przystankowych, czy mostu na Osiedlu Słonecznym. Gospodarka mieszkaniowa to remonty budynków gminnych i zakupy gruntów pod inwestycję. Jeśli chodzi o obszar polityki społecznej dokończony zostanie projekt nowego Domu Pomocy Społecznej, rozbudowane będzie “Gniazdo” w Cyganowicach i zaprojektowany żłobek w Starym Sączu. Zaprojektujemy Wiejski Dom Kultury w Skrudzinie i zaplecze sportowe w Mostkach.

Skip to content