Badania statystyczne w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie uprzejmie informuje, że w 2022 roku będzie przeprowadzał na terenie województwa liczne badania ankietowe. Wszystkie badania realizowane są głównie metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego.

Każdy z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie. W załączeniu przesyłam wykaz badań ankietowych realizowanych w 2022 r. przez statystykę publiczną oraz wzór legitymacji ankietera.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Urząd Statystyczny w Krakowie każdorazowo przekazuje szczegółowe informacje na temat realizowanych badań statystycznych, potwierdza autentyczność legitymacji lub tożsamość ankietera. Informacje takie, w przypadku badań ankietowych,  można uzyskać u kierownika Wydziału Badań Ankietowych, pani Joanny Klimont – tel. 12 656 30 32 lub 695 256 281, e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl lub sprawdzenie tożsamości ankietera poprzez aplikację na stronie https://sa.stat.gov.pl/formularz/.

BADANIA ANKIETOWE REALIZOWANE PRZEZ

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE W 2022 ROKU

Nazwa badaniaSymbol badaniaTermin realizacji badania Imię i nazwisko koordynatoraKontakt
Badanie budżetów gospodarstw domowych BBGD01.01 – 31.12.2022Danuta WłodarczykD.Wlodarczyk@stat.gov.pl
Ankieta zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowychE-GD01-25.01.2022
Kondycja gospodarstw domowych KGD01.01 – 31.12.2022
Wydatki poniesione na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych według rodzajów nakładów i elementów środowiskaOS-GD01.01-31.03.2022
Badanie przemocy uwarunkowanej płciąGBV01.08-30.11.2022
Badanie aktywności ekonomicznej ludnościBAEL01.01 – 31.12.2022Iwona FilipowskaI.Filipowska@stat.gov.pl   
Praca niezarobkowaPNZI kwartał 2022
Umiejętności zawodowe ZD-U01.01 – 31.12.2022
Praca świadczona poprzez platformy internetoweZD-P01.01 – 31.12.2022
Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego R-ZW-S1-28.06.2022Danuta PietruszkaD.Pietruszka@stat.gov.pl
1-23.12.2022
Badania pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcejR-ZW-B1-23.12.2022
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R14-31.01.2022
15-29.07.2022
Europejskie badanie warunków życia ludności EU-SILC20.04-31.05.2022Barbara Jakóbczak-WójcikB.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl
Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w PodróżachPKZ01 – 20.01.2022
01 – 20.04.2022
01 – 20.07.2022
01  – 20.10.2022
Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej  PDP, BRG, BRGp01.01 – 31.12.2022
Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowychSSI-1001.04-31.05.2022
Notowanie cen detalicznych C0205.01 – 31.12.2022Kinga GębkaK.Gebka@stat.gov.pl
Notowanie cen targowiskowych R-CT05.01 – 31.12.2022
Skip to content