Aktywny srebrny wiek

Seniorzy z całej Polski przybyli do Starego Sącza i na Sądecczyznę, aby rozmawiać o tym, w jaki sposób zachęcić osoby starsze do aktuwności fizycznej. Ruch w każdym wieku to nie tylko gwarant lepszego zdrowia, ale też łatwiejsze wykonywanie codziennych obowiązków. Dobra forma dzięki regularnym ćwiczeniom, to aspekt życia ważny nie tylko w wieku 60+.

W spotkaniu, które odbyło w Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, wziął udział m.in.: Andrzej Gut-Mostowy – Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. promocji polskiej marki, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Gości witała Wiesława Borczyk – prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zebrani mogli dowiedzieć się nie tylko o tym, jakie atrakcje oferuje Sądecczyzna, jakie środki przeznacza rząd na aktywizację osób starszych, ale też jakie projekty realizują władze Powiatu Nowosądeckiego dając możliwości rozwoju i wypoczynku osobom starszym. O zdrowotnych aspektach mówił dr Piotr Czech z PWSZ, a spotkanie prowadził redaktor Wojciech Molendowicz.

Debata pt. „Potrzeby i wyzwania organizacji seniorskich w zakresie inicjowania i stymulowania aktywności fizycznej seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem skutków pandemii” była czasem zadawania pytań przez seniorów, szczególnie w zakresie zdrowia i aktywności fizycznej. Seniorzy podczas liczych licznych spotkań będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach instruktażowych z wykorzystaniem infrastruktury sportowej oraz w warsztatach nordic walking.

Skip to content