SIM Małopolska ogłasza przetarg

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 11: “Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach nr 675/4, 674/8, 673/7,671/3, 625/4 w m. Stary Sącz

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/37737831-59b7-4547-9cc2-e3132f8f9738

Wystartowała również strona internetowa Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Małopolska

Skip to content